úterý 15. listopadu 2016

Radioamatérský kroužek pokračuje i ve školním roce 2016 - 2017

Mladí radioamatéři se letos mohou scházet na DDM ve Vracově ve středu od 16 do 17.30 hodin. Kromě pravidelných schůzek, na kterých právě probíhá výuka morse jsou pro přihlášené členy připraveny sobotní výlety do přírody s vysíláním z vrcholů.

Každou třetí neděli v měsíci se účastníme závodu VKV Provozní aktiv a výsledek posíláme do soutěže Mistrovství ČR juniorů na VKV. Za příznivých podmínek vysíláme z okolních kopců (Náklo, Babí lom, Šibenický vrch), v zimě z chaty na Paniháji nebo z učebny DDM ve Vracově.

Letošní rok se budeme víc věnovat zlepšení provozních dovedností - správně naladit stanici, dodržovat pravidla pro spojení. Byl bych rád, když se zvýší aktivita posluchačů.

Členové kroužku se částečně obměnili, v současné době jsou přihlášeni:
Zdeněk Foltýn, Adam Sýkora, Marek Miklenda, Vítek Širůčka, Miroslav Riedl,
Martin Miklenda, David Koutný a Vojta Šimeček.

Kdyby měl ještě někdo zájem, může se kdykoliv přihlásit.

Mladý sportovec
RK Kyjov a radioamatérský kroužek od září 2016 do října 2017 realizuje projekt
Mladý sportovecsportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití 
vyhlášený Sdružením sportovních svazů ČR

Cílem projektu je zvýšení fyzické zdatnosti mládeže. V našem případě jsme zvolili 
turistické výlety do přírody, které jsme spojili s aktivací vrcholů SOTA.