středa 25. března 2015

Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice

V sobotu 21. března 2015 uspořádal Radioklub Kyjov s podporou Domu dětí a mládeže Vracov okresní kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice. Soutěž zahájil starosta města Vracova, který na úvod poděkoval členům kroužku za reprezentaci města a poblahopřál jim k zisku titulu Mistra ČR juniorů na VKV za rok 2014. Předal každému upomínkové předměty a sladkosti.
Soutěž byla zahájena půlhodinovým testem 20 otázek z elektroniky, po kterém následovala stavba zadaného soutěžního výrobku. Soutěžící v mladší kategorii měli za úkol sestavit elektronickou kostku, starší žáci stavěli elektronickou závoru. Časový limit vyhrazený pro stavbu nikdo nepřekročil, všechny výrobky po sestavení bezchybně fungovaly a soutěžící za ně obdrželi od rozhodčích 30 bodů za funkčnost.
Třetí částí hodnocení byly donesené výrobky. Tady se objevily největší rezervy, především v dokumentaci, za kterou nikdo nedostal plný počet bodů.

Děkuji všem rozhodčím za skvělou práci při hodnocení.
Děkuji všem, kteří nám pomohli s přípravou této soutěže.
Zvláště děkuji vedoucí DDM Vracov, paní Editě Gasnárkové, za připravené občerstvení pro účastníky soutěže a dík patří také paní Aničce Vyšinkové za stylové marcipánové housenky.

Výsledky soutěže:
mladší žáci, kategorie Ž1
1. místo: Vít Širůčka, Kyjov
2. místo: Marek Miklenda, Vracov

starší žáci, kategorie Ž2
1. místo: Miroslav Jegla, Vracov
2. místo: Zdeněk Foltýn, Dubňany
3. místo: Jiří Maňák, Lipov
4. místo: Adam Sýkora, Lužice
5. místo: Jakub Čech, Mikulčice

Porota velmi kladně hodnotila kvalitu pájení součástek a pečlivost při sestavení u všech soutěžících. Konečné pořadí nejvíce ovlivnily výsledky testu a také donesené výrobky. Nejlepší z každé kategorie postupují do krajského kola soutěže, která se letos koná ve Vyškově.
Jan Paclt, OK2BUT