pondělí 7. března 2011

Článek ve zpravodaji

V posledních dvou číslech zpravodaje OK QRP klubu je otištěno několik fotografií a krátké povídání o našem kroužku. OK QRP INFO č. 79 - říjen 2010 a č. 80 - leden 211.