sobota 5. prosince 2015

Rozloučení s Františkem Kučerou

Vážení přátelé,
bohužel Vám musím poslat smutnou zprávu, že ve čtvrtek 4.12. ráno zemřel Franta, OK2BBB. V červenci ještě navštívil kamarády, kteří se sešli při Polním dnu u Jardy, OK4MM a v září s rodinou oslavil svoje 85. narozeniny. Pak se jeho zdravotní stav už jenom horšil. Střídavě trávil čas v nemocnici ve Vyškově a v pečovatelském domově v Ivanovicích.
Těžce nesl ztrátu manželky Věry, která mu zemřela v lednu a už neměl vůli k dalšímu životu. Franta byl přirozenou autoritou celé naší rodiny, něco, co se v dnešní době už vytratilo. Odešel člověk, který si vážil přátel, rozuměl vínu a dokázal rozezpívat celou společnost.
Prosím, vzpomeňte na Frantu.
Pohřeb se koná v Dražůvkách ve čtvrtek 10.12. v 15.00 hodin.

Honza, OK1QM