pondělí 24. října 2011

Volá OL8PEDAL …

     Letošní 8. ročník Ždánického histopedálu poprvé propagovali u nás i v zahraničí radioamatéři ze Ždánic a okolí.


     Návštěvníci, přicházející do zámeckého parku na Ždánický histopedál si asi nemohli nevšimnout, naproti vchodu do parku, modrobílého stánku se stolkem. Na něm byla poskládaná různá zařízení, motalo se kolem několik lidí a nad tím vším čněla do výše 12 m drátová anténa, lépe řečeno invertovaný dipól o délce 2x19 m.


     A právě odtud, dne 20.8.2011, v den konání Histopedálu, vysílali čtyři radioamatéři, kteří na radioamatérských pásmech navazovali spojení jak telegrafií (morse), tak fonicky (SSB)  se svými kolegy, radioamatéry po celé Evropě a Asii. Jmenovitě to byli: OK2BKQ, Jan Hrbotický ze Ždánic, OK2AM, Milan Sedláček z Kyjova, OK2PFY, Jura Frank z Pístovic a OK2DUS, Dušan Horák z Bučovic. Tohoto dne bylo navázáno celkem 140 QSO (spojení), z toho 129 na krátkých vlnách v rozsahu 3,5 až 18 MHz a 11 na VKV v pásmu 144 Mhz.
     Nejvíce spojení bylo navázáno s českými radioamatéry (OK) 98, se slovenskými (OM) 11. Dále bylo navázáno spojení s radioamatéry z Německa, Velké Británie, Francie, Finska, Švédska, Dánska, Holandska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Rumunska, Řecka, Polska, Itálie a Srbska.
     Nejdelší spojení na Západ bylo s Anglií (Londýn), nejvýchodněji s Ruskem (Omsk ), nejseverněji Finsko (Tampere) a nejjižněji s Řeckem (Athény).
     Vše však začalo o hodně dříve. Počátkem července, jsem navrhl zakladatelce Histopedálu a starostce Ždánic paní Ing. Ivě Stafové, zda by nepřivítala zvláštní propagaci této akce po celém světě prostřednictvím radiových vln. Nápad se ujal
a tak jsem požádal ČTÚ (Český telekomunikační úřad v Praze) o přidělení zvláštního volacího znaku OL8PEDAL. Na vysvětlenou: OL = znak pro Českou republiku, 8 = osmý ročník Histopedálu a PEDAL = všeobecně i ve světě známá součást bicyklu.
     ČTÚ žádosti vyhověl a tak byl tento volací znak povolen od 1.8.2011 do 31.8.2011. Akce se zúčastnilo celkem 10 radioamatérů ze Ždánic a okolí.
Kromě již čtyř výše jmenovaných to byli: OK2BYH, Roman Holeček ze Ždánic, OK2PK, Josef Krakovec z Kyjova, OK4MM, Jarda Rohleder Z Kyjova,
OK2BUT, Jan Paclt z Vracova, OK5MM, Vítek Kotrba z Vážan nad Litavou,
OK2BN, Vladimír Kůřil z Hrušek a OK2BBB, Franta Kučera z Dražůvek.
     Po celou dobu měsíce srpna bylo navázáno na všech radioamatérských pásmech více jak 800 QSO (spojení) prakticky s mnoha zeměmi světa a všemi kontinenty.
     Díky OK7MT, Michalu Tomcovi z Kyjova byly instalovány webové stránky www.QRZ.com, kde byla značka OL8PEDAL s příslušným popisem celé akce
(v angličtině) a přiloženou fotografií z Histopedálu, dána k dispozici radioamatérům a všem uživatelům internetu v celém světě. Za tuto podporu všem svým přátelům-radioamatérům, srdečně děkuji.     Za všechna uskutečněná spojení budou rozeslány památeční QSL- lístky s tematikou Histopedálu. Jeho propagace se tak rozšíří i v tištěné podobě do celého světa. Těchto lístků bylo vytištěno víc, proto se použijí také k propagaci příštího, 9. ročníku Ždánického histopedálu.
                                                                                                         JUDr. Jan Hrbotický
                                                                                                       OK2BKQ od 1.7.1966

čtvrtek 20. října 2011

Píše se o nás v regionálním tisku

Týdeník Nové Slovácko uveřejnil 11. října 2011 článek o aktivitách radioklubu OK2KYK.


Článek o činnosti radioamatérského kroužku otiskli také ve Vracovském Zpravodaji.