úterý 29. července 2014

Obnovujeme pravidelné schůzky radioklubu

Každý první pátek v měsíci od 17 hodin se budeme moci opět setkávat v klubovně v Kyjově. Zveme všechny v pátek 5. září 2014 - přijďte si popovídat a také se společně zamyslet nad činností našeho radioklubu - co se nám daří a co se nedaří.

Upozornění

V pátek 5. září budeme přibližně od 9 do 16 hodin na stadionu v Kyjově propagovat radioamatérské vysílání a provádět náborovou akci pro děti a mládež kyjovských škol. Přijďte, pomůžete nám odpovídat na dotazy dětí a vysvětlovat, proč dnes, kdy máme mnohem modernější technologie, stále ještě používáme morseovku. 
Honza, OK2BUT

středa 23. července 2014

Holice 2014

Letošní Mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích se opět vydařilo. Ke stánku našeho radioklubu zavítaly 22. - 23. srpna 2014 desítky radioamatérů a s mnohými jsme si pohovořili především na téma práce s mládeží a budoucnost radioamatérů v ČR.
Děkuji členům našeho radioklubu, kteří na stánku udržovali přátelskou atmosféru a věnovali se návštěvám, jmenovitě Jardovi OK4MM, Michalovi OK7MT a Jendovi OK2BKQ. Také jsem rád, že nás navštívili také další naši členové a kamarádi, kteří v sobotu zavítali do Holic.


Přikládám několik fotografií pro přiblížení atmosféry těm, kteří se setkání nemohli zúčastnit. Z řad našich mladých operátorů jsme tentokrát vybrali Vítka a Šimona a přijel také Matěj, který se setkal s ostatními členy českého týmu, který se letos zúčastnil akce Youngsters On The Air ve Finsku. 


Na dalším snímku je Peter OM3PA, který si přišel popovídat s Jardou


Takových návštěv bylo mnoho a je vždy velmi příjemné setkat se s kamarády. Mladí chlapci z našeho radioklubu teprve kamarády získávají, přesto bylo i pro ně setkání v Holicích zajímavé. Vítek si u stánku radioklubu z Příbrami vyrobil bzučák a společně s Šimonem navštívili i muzeum Emila Holuba.
Kluci měli nová trička i čepice a myslím si, že byli v areálu docela dobře vidět, určitě stejně dobře, jako byli nepřehlédnutelní členové českého týmu OL4HQ v tmavě modrých tričkách.

Honza, OK2BUT