pátek 30. prosince 2011

Setkání členů a přátel radioklubu OK2KYK

Tradiční setkání radioklubu OK2KYK jsme letos opět uspořádali v hospůdce U Lokálky ve Bzenci. Pozvání přijali také naši kamarádi a nálada byla výborná. Zpestřením letošního setkání byla beseda. Vítek, OK5MM si připravil zajímavé fotografie s komentářem z expedice C5A.

Jestli jsem správně počítal, tak se nás tentokrát sešlo 12 dospělých členů radioklubu, Radek OK4RR všechny na dálku nechal pozdravovat stejně jako Honza OK1NR, za kterého vyřídil pozdrav jeho bratr Franta, OK2BBB. Taky všechny pozdravoval Jirka OK2XNA, který byl nemocný.
Potěšilo nás množství hostů, jmenovitě Jarda OK2PEC, Štěpán OK2EC, Tonda OK2BPX, Jaromír, OK2SW, Luboš OK2BVG, Jirka OK2JO, Jožka OK2BPK s xyl Stázkou, Mirek OK2PMK, Zdeněk OK2DA, Laďa OK2BN, Lukáš OK2HLR a na závěr setkání přišel ještě Roman OK2SRP.


Přejeme všem členům, kamarádům a přátelům hodně zdraví 
a radosti z pěkných spojení v nastávajícím roce 2012
a těšíme se na setkání jak na radioamatérských pásmech 
tak i na podobných akcích.  


pondělí 19. prosince 2011

Den otevřených dveří

V neděli 18. prosince 2011 jsme uspořádali v budově DDM ve Vracově ukázku práce našeho kroužku pod názvem Den otevřených dveří. Chtěli jsme ukázat rodičům a všem zájemcům, čím se děti v radioamatérském kroužku zabývají. V zasedací místnosti jsme nachystali výstavku výrobků - krystalky, bzučáky a blikače. Také ukázku vysílací techniky, přijímač a vysílač pro ROB, nějaké ukázky QSL lístků a diplomů. Na obrazovce mohli návštěvníci zhlédnout video z expedice Jardy OK4MM a Adíka OK2PAE na Korsiku.Rodiče se měli možnost zeptat, co všechno chystáme pro děti, nebo si mohli zkusit, jak se hledá "liška".


V učebně byla v provozu stanice OK2KYK, kde se chlapci pod dohledem VO Zdeňka střídali. Konal se totiž poslední letošní VKV Provozní aktiv. I sem měli návštěvníci přístup. Jenom je škoda, že na pásmu bylo málo stanic a tak se podařilo pouze 24 spojení. Pro mnohé to byla vůbec první skutečná spojení, která se jim podařila uskutečnit.Zájem rodičů i veřejnosti nám potvrdil, že bude dobré takovou akci alespoň jednou za rok zopakovat.

pondělí 12. prosince 2011

Máme nového posluchače

Dnes, 12.12.2011 bylo Ondrovi Vacenovskému z Vracova přiděleno posluchačské číslo:    OK2-36392.
Ondra poslouchá na 80 m na dlouhodrátovou anténu a přijímač Pionýr. V sobotním závodě OM-Activity se mu podařilo odposlechnout osm stanic. Řeknete si možná, že to není tak mnoho... ale vzhledem k tomu, že má tento přijímač necelý týden a byla to jeho vůbec první účast v závodě, tak je to moc pěkný výsledek.
Pokud někdo z vás dostanete od Ondry posluchačský QSL lístek, nezapomeňte mu jeho poslech potvrdit.
  

pondělí 21. listopadu 2011

VKV Provozní aktiv 11/2011

Pro nové členy našeho radioamatérského kroužku jsme na neděli 20. listopadu 2011 připravili výlet na chatu do Moravan. Sešlo se celkem šest kluků, Zdeněk, Kuba, Adam, Marek, Lukáš a Ondra. Měli možnost vidět, jak takový závod vlastně vypadá. Zdeněk už je zkušený operátor, zvládá spojení nejen česky, ale také v angličtině. Podařilo se mu "ulovit" i dva Italy. Lukáš si vedl taky velice dobře. U zařízení se tentokrát také střídal hostující Ľubomír OM6AKL. Věřím, že ostatní chlapci se velmi rychle vše naučí a budou se moci zapojit aktivně do závodění.


Kluci obdivovali stožár i antény, Jarda jim nakonec předvedl, jak se stožár spustí pouhým stlačením knoflíku. Nedělní dopoledne se určitě vydařilo. Pro všechny byl na venkovním ohništi v kotlíku připraven oběd. Doufám, že těm, kteří si v jídle příliš nevybírají, chutnala čočková polévka s párkem i smažená vajíčka na cibulce s domací slaninou.


Do konce roku bude ještě jeden provozní aktiv. Letos jsme nevynechali ani jedno kolo a zatím jsme z 41 stanic na 16. místě.


pátek 11. listopadu 2011

Expedice s naší účastí


A team consisting of DL3JJ, DF7TT, DK8YY, DL4JS, DL5SE, DL2ARD, DL8ALU, OK4MM, YS1ZC, YS1MAE and YS1GMV will be active from Capricho Beach House, Barra de Santiago, El Salvador between January 29 to February 10, 2012 as HU2DX.
They will be QRV on 160-10m with main focus on LF.   QSL via DH7WW.

Myslím, že není potřeba tuto úžasnou zprávu překládat. Prostě začátkem února budeme všichni točit antény směrem na severozápad a pokusíme se s Jardou (OK4MM), Danielem (DL5SE) a dalšími členy expedice navázat co nejvíce spojení na různých pásmech.

Stavíme krystalku

Letošní rok jsme zahájili stavbou jednoduché krystalky bez baterií. Nařezali jsme si podložky z překližky, přišroubovali plastové čelo, do kterého jsme vyvrtali otvory pro zdířky. Kousek novodurové trubky nám posloužil k navinutí cívky, přidali jsme ladicí kondenzátor a germaniovou diodu. A sláva! Ve sluchátkách nám hraje Radiožurnál, který vysílá vysílač Topolná u Uherského Hradiště.

Na další schůzce jsme přidali dva tranzistory, ale nikomu to nefungovalo. Jenom Markovi to hraje hodně slabě na telefonní vložku. Po podrobné kontrole výrobků bylo odhaleno několik závad a především špatná kvalita použitých tranzistorů, které měly zřejmě hodně rozdílnou kvalitu. Po jejich výměně a drobných opravách už krystalka hlasitě hraje Tomášovi, Ondrovi, Adamovi a Mirkovi. Ostatní si ji dokončí příště.

Na obrázcích jsou fungující výrobky:
pondělí 24. října 2011

Volá OL8PEDAL …

     Letošní 8. ročník Ždánického histopedálu poprvé propagovali u nás i v zahraničí radioamatéři ze Ždánic a okolí.


     Návštěvníci, přicházející do zámeckého parku na Ždánický histopedál si asi nemohli nevšimnout, naproti vchodu do parku, modrobílého stánku se stolkem. Na něm byla poskládaná různá zařízení, motalo se kolem několik lidí a nad tím vším čněla do výše 12 m drátová anténa, lépe řečeno invertovaný dipól o délce 2x19 m.


     A právě odtud, dne 20.8.2011, v den konání Histopedálu, vysílali čtyři radioamatéři, kteří na radioamatérských pásmech navazovali spojení jak telegrafií (morse), tak fonicky (SSB)  se svými kolegy, radioamatéry po celé Evropě a Asii. Jmenovitě to byli: OK2BKQ, Jan Hrbotický ze Ždánic, OK2AM, Milan Sedláček z Kyjova, OK2PFY, Jura Frank z Pístovic a OK2DUS, Dušan Horák z Bučovic. Tohoto dne bylo navázáno celkem 140 QSO (spojení), z toho 129 na krátkých vlnách v rozsahu 3,5 až 18 MHz a 11 na VKV v pásmu 144 Mhz.
     Nejvíce spojení bylo navázáno s českými radioamatéry (OK) 98, se slovenskými (OM) 11. Dále bylo navázáno spojení s radioamatéry z Německa, Velké Británie, Francie, Finska, Švédska, Dánska, Holandska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Rumunska, Řecka, Polska, Itálie a Srbska.
     Nejdelší spojení na Západ bylo s Anglií (Londýn), nejvýchodněji s Ruskem (Omsk ), nejseverněji Finsko (Tampere) a nejjižněji s Řeckem (Athény).
     Vše však začalo o hodně dříve. Počátkem července, jsem navrhl zakladatelce Histopedálu a starostce Ždánic paní Ing. Ivě Stafové, zda by nepřivítala zvláštní propagaci této akce po celém světě prostřednictvím radiových vln. Nápad se ujal
a tak jsem požádal ČTÚ (Český telekomunikační úřad v Praze) o přidělení zvláštního volacího znaku OL8PEDAL. Na vysvětlenou: OL = znak pro Českou republiku, 8 = osmý ročník Histopedálu a PEDAL = všeobecně i ve světě známá součást bicyklu.
     ČTÚ žádosti vyhověl a tak byl tento volací znak povolen od 1.8.2011 do 31.8.2011. Akce se zúčastnilo celkem 10 radioamatérů ze Ždánic a okolí.
Kromě již čtyř výše jmenovaných to byli: OK2BYH, Roman Holeček ze Ždánic, OK2PK, Josef Krakovec z Kyjova, OK4MM, Jarda Rohleder Z Kyjova,
OK2BUT, Jan Paclt z Vracova, OK5MM, Vítek Kotrba z Vážan nad Litavou,
OK2BN, Vladimír Kůřil z Hrušek a OK2BBB, Franta Kučera z Dražůvek.
     Po celou dobu měsíce srpna bylo navázáno na všech radioamatérských pásmech více jak 800 QSO (spojení) prakticky s mnoha zeměmi světa a všemi kontinenty.
     Díky OK7MT, Michalu Tomcovi z Kyjova byly instalovány webové stránky www.QRZ.com, kde byla značka OL8PEDAL s příslušným popisem celé akce
(v angličtině) a přiloženou fotografií z Histopedálu, dána k dispozici radioamatérům a všem uživatelům internetu v celém světě. Za tuto podporu všem svým přátelům-radioamatérům, srdečně děkuji.     Za všechna uskutečněná spojení budou rozeslány památeční QSL- lístky s tematikou Histopedálu. Jeho propagace se tak rozšíří i v tištěné podobě do celého světa. Těchto lístků bylo vytištěno víc, proto se použijí také k propagaci příštího, 9. ročníku Ždánického histopedálu.
                                                                                                         JUDr. Jan Hrbotický
                                                                                                       OK2BKQ od 1.7.1966

čtvrtek 20. října 2011

Píše se o nás v regionálním tisku

Týdeník Nové Slovácko uveřejnil 11. října 2011 článek o aktivitách radioklubu OK2KYK.


Článek o činnosti radioamatérského kroužku otiskli také ve Vracovském Zpravodaji.

středa 21. září 2011

Radioamatérský kroužek pokračuje!

   Při DDM Vracov letos pokračuje kroužek mladých radioamatérů. Přihlásilo se osm chlapců, z toho čtyři jsou noví. Tři jsou z Vracova - Lukáš Plášek, Jakub Schneer, Miroslav Jegla a čtvrtý je Adam Sýkora, který bude dojíždět z Lužic.

*** Malá oprava: Lukáš Plášek dal přednost modelářům, Jakub Schneer přestal také chodit a Petr Bačík se stále nerozhodl. Ale přijali jsme další Vracovjáky Ondřeje Vacenovského a Marka Miklendu, který je nejmladším členem našeho kroužku. Z Mikulčic dojíždí Jakub Čech. Takže celkový počet k dnešnímu dni je osm chlapců***
   Schůzky budou každé úterý od 15,30 do 18,00 hodin v učebně DDM ve Vracově. Pokud má ještě někdo zájem, může se přihlásit, nebo si napsat o informace na jan@paclt.cz.
   Někteří členové kroužku jsou zároveň členy radioklubu OK2KYK a pod touto značkou také vysílají na pásmech. Na vycházkách v terénu na FM kmitočtu 145,525 MHz nebo přes převaděče. Na KV to budeme také zkoušet v segmentech vymezených pro nováčky na 160 a 80 m pásmech.
   V letošním roce jsme se také zúčastnili všech VKV Provozních aktivů, v průběžných výsledcích se držíme na 16. místě. Pokud závodí členové kroužku, pracují výkonem 10 W, jinak používáme 50 W. Zpočátku jsme vysílali z Vracova, později už z Moravan u Kyjova, kde máme lepší antény. Škoda jen, že od místních stanic dostáváme body jen sporadicky. Závod je každou třetí neděli v měsíci od 8,00 do 11,00 UTC.
  Budeme rádi, když nám na naši výzvu odpovíte.

středa 13. července 2011

OL90FOLK


Speciální příležitostná volací značka OL90FOLK byla na žádost přidělena členům radioklubu Kyjov a byla v platnosti od 14. července do 13. září 2011. Členové radioklubu svojí aktivitou podpořili 90. výročí vzniku regionálního folklorního festivalu Slovácký rok, který se konal od 11. do 14. srpna v Kyjově.

Celkem bylo uskutečněno 5786 spojení se 103 zeměmi podle platného seznamu zemí DXCC, z toho bylo 5136 CW, 344 SSB, 2 FM a 4 RTTY. Všechna spojení byla potvrzena LoTW a všem stanicím budou zaslány barevné QSL lístky.

Příští regionální folklorní festival Slovácký rok by se měl konat v roce 2015. Tento svátek všech folkloristů se koná v Kyjově každé 4 roky už po 90 let.středa 25. května 2011

Hon na lišku

Krásné teplé počasí nás vylákalo z učebny. Úkolem schůzky v úterý 24. května bylo vyzkoušet si techniku ROB venku v přírodě. Vybrali jsme si lesík na konci Vracova, kde mezi borovicemi nebyla příliš vysoká tráva. Kluci měli za úkol najít dva ukryté majáky, které navíc vysílají na stejném kmitočtu v 80 m pásmu a dají se rozlišit jenom podle toho, že vysílají různou rychlostí. K dispozici jsme měli pět přijímačů, z nichž dva byly naprosto v pořádku, avšak u tří nefungovalo přepínání antén. To se ukázalo jako zásadní závada.

Sotva jsme vyslali prvního závodníka (Matěje) přestal poslouchat další přijímač.
A zrovna jeden z těch dvou dobrých !!! Závadu se nám nepodařilo odstranit,
tak jsme se museli spokojit jenom s jediným funkčním přijímačem.

Zatímco nešťastný Matěj s vadným přijímačem stále nemohl přesně určit směr,
Petr už s úsměvem dobíhal do cíle se dvěma skalpy.

Dobrý přijímač od Petra převzal Zdeněk a vsadil na pečlivé zaměření signálu.
To se mu vyplatilo, protože obě lišky ve velmi krátkém čase našel.
Přijímač předal Lukášovi a také jemu se dařilo výborně.

Tomáše však na fotce vůbec nemáme, ten měl taky jeden z těch nedobrých přijímačů. Vydal se někam přes pole a víc jak půl hodiny jsme o něm nevěděli. Naštěstí se našel a my jsme po něm nemuseli vyhlásit pátrací akci. I on po výměně přijímače hravě našel ukryté majáky.

A co napsat na závěr?
Bez správně fungujících přijímačů nelze závodit. K vyhledání ukryté lišky nestačí, když funguje jenom feritová anténa. Také by bylo zajímavější s vysílači, které se používají pro ROB a vysílají na různých kmitočtech různý signál (MOE, MOI, MOS... atd). Kdysi bývaly v každém Svazarmu.

Ale i přes všechny potíže s přijímači a kopřivami to bylo moc hezké odpoledne.

neděle 22. května 2011

Závody VKV

VKV závody - 144 MHz - multi ops - 100 W
V letošním roce jsme se zúčastnili 1. i 2. subregionálu a také Velikonočního závodu. Bohužel se nám zatím stále nepodařilo nainstalovat druhou anténu. Ale do VKV Polního dne by se to snad dalo stihnout?
Tady je potřeba přiznat, že se potýkáme s nedostatkem vlastních operátorů. Proto má-li kdokoli z našich členů chuť si zavysílat v závodě pod značkou kolektivní stanice, stačí jenom přijet.
Z členů klubu se u zařízení pod značkou OK2KYK v závodech střídají OK7WW, OK7MT, OK4MM, OK2BUT. Děkuji Štěpánovi, OK2EC, který nám již několik let ochotně a vydatně vypomáhá.

VKV PA - 144 MHz - multi ops
Každý měsíc se zúčastňujeme také závodu VKV Provozní aktiv, první 4 měsíce odvysílali kluci z kroužku, ale v květnu nikdo z nich nepřijel, tak jsem zvedl výkon na 50 W a odvysílal ho sám. Hlavně proto, abychom v celoročním hodnocení nebyli za květen bez bodu. Celkově se držíme na průběžném 19. místě.

Nakonec jsme v celoročním hodnocení 2011 obsadili 16. místo ze 44 zúčastněných stanic.

středa 4. května 2011

Prvomájový výstup na Velkou Javorinu

Výpravu na vrchol Velké Javořiny jsme naplánovali na 1. máje 2011. Zařízení, včetně drátové antény, nachystal a nahoru vynesl Jarda, OK4MM. Akumulátor svěřil třem nosičům, kteří postupně odpadali a tak pro nejstrmější úsek výstupu jsem ho nafasoval do batohu já. Ti znavení nosiči byli Petr, Tomáš a Matěj - členové radioamatérského kroužku DDM z Vracova. Dále šli s námi ještě Zdeněk, OK7WW, náš kamarád Franta a jako vedoucího výstupu jsme určili Jožku, OK2BPK a jeho XYL Stázku.

Autobus nás dovezl na Vápenky asi v 10 hodin a odtud jsme vyrazili na dvouhodinový výstup. Krátce po poledni jsme stáli na vrcholu, když jsme překonali výškových 410 m. Špička vysílače byla zahalena mraky a dvakrát výhrůžně zahřmělo a spadlo i pár kapek. Ale potom začalo víc foukat a déšť i bouřka byly odváty kamsi do dáli.

To byla příležitost vybalit transceiver, pověsit anténu a pokusit se o pár spojení. Zpočátku jsme nebyli úspěšní, ale potom se strhl pile-up a šlo to jako po másle. Jelikož jsme stáli nohama na slovenském území, na kterém je také vrchol Velké Javořiny, dával Jarda podle předpisů značku OM/OK4MM/P. Jenže udával referenční číslo SOTA jako OK/ZL-003 a na to nás někteří lovci SOTA upozornili. Možná jsme měli pověsit anténu kus vedle, nad územím ČR a bylo by vše podle pravidel.

Z vrcholu jsme pracovali asi 35 minut a uskutečnili jsme přes 30 spojení. Naše zařízení bylo Elecraft K1 s modulem pro 40 a 30 m, automatický antenní tuner Elecraft T1 a dipól 2x10m.
Napájení z baterie 12V/6Ah, která pro výkon 4 W mohla být klidně lehčí.

Pro zpáteční cestu jsme zvolili malou zacházku na Šibenický vrch (706 m n. m.), ze kterého kolektivka OK2KMT odvysílala v minulosti spoustu VKV závodů. Tam jsme taky krátce vzpomněli Frantu, OK2VMH, který nás před více než 10 lety opustil. Celý tento výšlap byl zorganizován právě na jeho počest.
Výlet se vydařil, nachodili jsme poctivých 15 km, vyzkoušeli jsme si jak se vysílá v přírodě a tak věřím, že to nebyla naše poslední cesta v programu SOTA.

pondělí 7. března 2011

Článek ve zpravodaji

V posledních dvou číslech zpravodaje OK QRP klubu je otištěno několik fotografií a krátké povídání o našem kroužku. OK QRP INFO č. 79 - říjen 2010 a č. 80 - leden 211.

čtvrtek 10. února 2011

Zlepšujeme se!

Výuka morse úspěšně pokračuje, procvičujeme další písmena: O, E, L a B. Trénink hláskování pomocí kartiček se doufám líbil, budeme to ještě opakovat a také si to zkusíme anglicky. Příjem značek z nahrávek z pásma ale stále dělá problémy. Někomu větší - někomu menší, ale všichni se mají možnost zlepšit.

středa 2. února 2011

Pokračujeme

1.2.2011
Ve výuce telegrafie pokračujeme, přidali jsme písmena H, A a P. Vše trpělivě procvičujeme VENovou metodou, ale také příjmem pětipísmenných skupin.

Potíže zatím dělá mezinárodní hláskovací tabulka a hlavně příjem ssb stanic a zápis jejich značek. Stanice hláskují rychle a kluci to nestačí rozluštit a zapsat. Budeme to cvičit z nahrávek a opakovat víckrát dokola. Nejdříve česky a později anglicky. Dokud to kluci nezvládnou, nebudou z nich posluchači. Musím podle toho upravit trénink. Asi to zkusím formou hry nebo nějaké soutěže.

Taky jsme si ukázali některé mapy - mapu světa, směrovou mapu. Mapu lokátorů - tu si pověsíme na stěnu. Nevěděl jsem, že zeměpis se vyučuje až od šesté třídy...
Honza

čtvrtek 20. ledna 2011

Radioamatérský kroužek při DDM Vracov

Radioklub OK2KYK ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Vracově otevřel v září 2010 kroužek mladých radioamatérů. Přihlásit se mohou děti a mládež starší 9 let. V současné době dochází do kroužku šest chlapců.
V budově DDM ve Vracově má kroužek hezkou učebnu, ve které si už každý postavil vlastní bzučák pro výcvik telegrafie, blikač se dvěmi LED diodami a připravujeme pokusy s krystalkami.

Každý člen kroužku je zároveň členem Českého radioklubu a také radioklubu OK2KYK.
Pod značkou naší kolektivní stanice se zúčastňujeme závodů VKV Provozní aktiv. Výsledky jsou uveřejněny na http://www.hamradio.cz/vkvpa/index.php?str=vysledkova_listina#vypis. V lednu jsme skončili na 17. místě z 20 hodnocených stanic, ovšem s výkonem pouhých 10 W a nadmořkou výškou 200 m. V pásmu 2 m jsme skutečnili 30 spojení v 11 čtvercích. U stanice se střídali Petr, Zdeněk, Lukáš a Tomáš. Petr skvěle zvládl také spojení v angličtině se čtyřmi chorvatskými stanicemi.


Všichni kluci se začali seznamovat s telegrafní abecedou - postupně se učí písmena R, S, Q a T.


Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.