středa 23. ledna 2013

Zpravodaj 01/2013

Lednová zpráva Radioklubu OK2KYK.
         I.          Bylo odesláno Vyúčtování finančního příspěvku dle skutečného stavu z rozpočtu města Kyjova za rok 2012, dle všech požadavků a podmínek, podaných    v žádosti v roce 2012.
     II.            Byl vystaven, dokladován a nárokován příspěvek na provozní činnost za rok 2012, podle podaných žádostí pro Občanské sdružení ATES V Hodoníně.
   III.            Byly odeslány žádosti o příspěvek v okresním městě Hodonín a žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kyjova. Město Kyjov žádáme o dvě dotace, jak o příspěvek na činnost, tak o dotaci na projekt „VKV POLNÍ DEN MLÁDEŽE 2013“
  IV.            Všechny vás zvu na VÝROČNÍ SCHŮZI AVZO v neděli 24.2.2013 v 9:00 hod.
Pro všechny členy OK2KYK účast předpokládaná!!!
místo setkání -  restaurace Nový Svět; Kyjov
budou voleni nový zástupci organizace, každý má příležitost se vyjádřit k systému fungování organizace, každý se může ucházet o post v organizační struktuře.
-       Přizváni budou zástupci města Kyjova (starosta)
-      Jednat se bude o setrvání pod organizací AVZO
-      Bude probírána současná situace v rámci majetkově/ vlastnických vztahů naší budovy v Kyjově na ul.Svatoborská – potíže s užíváním, provozováním, přístupností objektu.
-       Bude voleno nové představenstvo – výbor AVZO
-       Oběd bude součástí schůze (řízek, bramb. salát, okurek)
AVZO = organizace Sdružení technických činností ČR, ZO v Kyjově společná
pro  LMK letecké modeláře Kyjov, BIKETRIAL Kyjov.

 V.    Naše výsledky s mládeží v loňském roce, upoutaly pozornost pana starosty města Kyjova, Františka Lukla, který nás pozval (naši mládež) na „Setkání se starostou města Kyjova“ dne 27.2.2012 v 16: 00 hod.
VI.   Jednáme se starostou Vracova, panem Jaromírem Repíkem, kde máme nadprůměrně výborné vztahy s DDM Vracov pro zázemí a činnost s dětmi, o příspěvek na výstavbu anténního systému, na budově DDM pro závodění a provozní výuku mládeže.
VII.  Aktualizovali jsme seznam členů OK2KYK k 1.1.2013 Jeden člen nás opustil a jeden nám přibyl. Stav, tedy počet dospělců zůstává jako v loni.  U mládeže je stav občas proměnný, i když vzestupný.


73 Zdeněk  OK7WW

čtvrtek 3. ledna 2013

Jsme Mistři ČR juniorů na VKV - 2012

Mladí operátoři se v celoroční soutěži umístili na prvním a druhém místě. Bez ohledu na počet účastníků této soutěže je to velmi hezký úspěch. Zatímco v roce 2011 se závodů zúčastňovali dva, nejvýše tři operátoři, v roce 2012 se u zařízení střídalo i sedm operátorů. Proto jsme také vytvořili druhé pracoviště a nyní soutěžíme také v kategorii 70 cm. Doufejme, že se v letošním roce přihlásí do soutěže více kolektivů než v roce 2012, aby byla soutěž napínavější.

Konečné výsledky Mistrovství ČR juniorů na VKV - 2012

kategorie I - 144 MHz
1. OK1JD
2. OK2KYK
3. OK2RHK
4. OK2OHK
5. OK2RGA
6. OK1MPH

kategorie II - 432 MHz
1. OK2KYK

Všem operátorům k úspěchu blahopřeji a věřím, že se i letos budou všichni snažit o co nejlepší výsledek.
Honza, OK2BUT