středa 22. května 2013

Nejlepší sportovec města Kyjova za rok 2012

Již šestý rok vyhlašuje město Kyjov anketu Nejlepší sportovec města Kyjova. Tentokrát bylo v kategorii družstev vybráno mezi tři nejlepší také naše mládež, která v loňském roce získala titul Mistra ČR na VKV. Vyhodnocení této ankety se uskutečnilo v úterý 21. května 2013 v atriu kyjovské radnice.

Úvodní slovo pronesl starosta města, Mgr. František Lukl, který zdůraznil význam péče o mládež a podporu sportovní a jiné zájmové činnosti. Uvedl, že finanční podpora města Kyjova na tyto aktivity se výrazně zvýšila a činí přes dva miliony korun ročně.

Po vyhlášení nejlepších jednotlivců přišla na řadu nejlepší družstva. Bez uvedení pořadí bylo oceněno družstvo basketbalistů, fotbalistů a také juniorské družstvo Radioklubu Kyjov !!!

Všichni od starosty převzali pamětní plakety a drobné dárky, společně jsme dostali skleněnou trofej a děkovný list, který si zarámujeme a umístíme v klubovně.

Moderátorka také vyzpovídala některé chlapce.

Na závěr bylo připraveno pohoštění.

Je potřeba všem chlapcům poblahopřát a hlavně bych byl rád, aby je to povzbudilo do dalších závodů, protože letos na první místo v kategorii 144 MHz zatím ztrácíme 722 bodů. Avšak do konce soutěžě je ještě sedm kol a nic není ztraceno.
Honza, OK2BUT, foto Roman, OK2CR  

Zpravodaj 3/ 2013


       I.            V pátek 24. a v sobotu 25. 5. 2013 se koná „Bambiriáda“ před radnicí na náměstí v Kyjově, náš stánek je vedle vchodu do Kulturního domu. Je to aktivní přehlídka možností pro volný čas včetně ukázek a vystoupení. Přijďte nás podpořit. Vstup zdarma.

     II.            Nejlepší sportovec města Kyjova - kategorie družstvo. Naši junioři byli oceněni jako nejlepší sportovci města Kyjova za rok 2012. Podrobnosti i s fotkami budou v samostatné zprávě na našem webu.

  III.            Brigáda - naší klubovny v budově AVZA zatím vázne a vázne. Stále nejsou dokončeny práce na dvoře a na budově zvenčí. Znamená to komplikace s příjezdem k budově, a proto ještě vyčkáme.

  IV.            Stavební úpravy se dotkly i naší nemovitosti AVZA. Po dohodě byly zbourány kůlny, co byly přistaveny kolmo k budově směrem do dvora. To zjednodušilo přístup k nájemním prostorům a vzniklo vlastní parkovací místo. Dále se dohodla a již je i realizována nová kanalizační přípojka jak dešťové, tak i samostatné splaškové vody. Při výkopových pracích se doplnil hromosvod budovy o nové zemniče.
Je ještě potřeba mnoho dokončovacích prací, ovšem nejsou již finance. Výbor AVZA se intenzívně snaží získat dotaci či jinou podporu z kraje či města, ale je to běh na dlouhou trať.
Komplikace s příjezdem – dostupností a dlouhotrvajícími stavebními pracemi nám odradilo i největšího nájemce, což je citelná ztráta.

    V.            AVZO Kyjov uzavřelo vlastní samostatné pojištění odpovědnosti za škodu. Toto by mělo hradit případné škody námi způsobené při pořádaných akcích, výstavách, soutěžích atd.

  VI.            Naši kluci bojují o obhajobu loňských výsledků v Mistrovství ČR juniorů na VKV, výsledky PA závodů a srovnání boje s konkurencí můžete vidět na těchto stránkách: http://www.hamradio.cz/vkvpa/ a http://www.infohk.cz (zde to dá trochu hledání v menu „novinky“)


 73 Zdeněk  OK7WW