středa 13. července 2011

OL90FOLK


Speciální příležitostná volací značka OL90FOLK byla na žádost přidělena členům radioklubu Kyjov a byla v platnosti od 14. července do 13. září 2011. Členové radioklubu svojí aktivitou podpořili 90. výročí vzniku regionálního folklorního festivalu Slovácký rok, který se konal od 11. do 14. srpna v Kyjově.

Celkem bylo uskutečněno 5786 spojení se 103 zeměmi podle platného seznamu zemí DXCC, z toho bylo 5136 CW, 344 SSB, 2 FM a 4 RTTY. Všechna spojení byla potvrzena LoTW a všem stanicím budou zaslány barevné QSL lístky.

Příští regionální folklorní festival Slovácký rok by se měl konat v roce 2015. Tento svátek všech folkloristů se koná v Kyjově každé 4 roky už po 90 let.